Drenthe zet in op inzetbaarheid van uw medewerkers!

Wilt u als organisatie uw personeelsbeleid professionaliseren en/of investeren in de ‘inzetbaarheid’ van uw medewerkers? De Provincie Drenthe ondersteunt organisaties vanuit de subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD). Als MKB-ondernemer kunt u nu aan de slag met het opzetten van een toekomstgericht personeelsbeleid en investeren in de 'inzetbaarheid' van uw medewerkers en een onafhankelijke deskundige inschakelen die uw daarbij helpt.

Voor wie

MKB ondernemers die volgens het handelsregister een (neven)vestiging hebben in de provincie Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor trajecten gericht op:

  1. het opstellen en/of de implementatie van een strategisch HR-beleidsplan;
  2. het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied, waarbij het personeelsbeleid voor de gehele onderneming in kaart wordt gebracht;
  3. het deelnemen aan een (incompany) opleiding, training, seminar of cursus gericht op HR voor medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen;
  4. het in kaart laten brengen wat de inzetbaarheid van een medewerker is;
  5. het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen en het begeleiden bij de uitvoering van dit plan.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, zijnde kosten adviseur en/of scholingskosten, en maximaal € 10.000,- per project. Het bedrag aan subsidiabele kosten per project moet minimaal € 1.000,- bedragen.

Voorwaarden

-        De onderneming heeft nog niet eerder subsidie gekregen binnen deze regeling.
-        De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren.
-        De werkzaamheden voor het project zijn nog niet gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag.
-        Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de volledige aanvragen tot het budget is overschreden.

Meer weten over deze regeling of wilt u aan de slag met uw medewerkers neem dan contact met mij op. Ik adviseer u graag over de subsidiemogelijkheden en kijk graag met u mee of en hoe u vorm kunt geven aan een passend traject. Bel 06-24702360 of mail karin@kdconsulting.nl

training-2874597_1920