Wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Uw personeel bewust maken van de mogelijkheden om beter inzetbaar te worden maar vooral te blijven? Als uw medewerkers gemotiveerd en vitaal zijn, neemt het ziekteverzuim af en stijgt de arbeidsproductiviteit binnen uw bedrijf. Met ondersteuning van uit het Europees Sociaal Fonds kunt u nu aan de slag!

Doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid
Het Europees Sociaal Fonds wil medewerkers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds subsidie beschikbaar via de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Hiermee ondersteunt het ESF bedrijven die inzetten op een traject Duurzame inzetbaarheid gericht op:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden en het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Subsidie
De subsidie bedraagt minimaal € 6.000,- en maximaal € 12.500,- voor een Duurzame inzetbaarheidstraject gericht op:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

De regeling vergoed tot 50% van de kosten voor de inhuur van een externe adviseur. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u minimaal € 12.000,- aan kosten te maken. Enkel de directe kosten van de adviseurs gemaakt binnen de projectperiode zijn subsidiabel. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijv. reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidierondes
Op dit moment kan er niet worden aangevraagd.

Subsidies aanvragen doe je samen!
Heeft u duurzame inzetbaarheid voor komend jaar op de agenda staan en bent u al in gesprek met een adviseur? Vanuit mijn brede ervaring met deze regeling kan ik uw traject beoordelen en kijken of er subsidie mogelijk is. Neem vandaag nog contact met mij op voor een vrijblijvend advies.