Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als u een stagiair van het VSO of Pro in dienst neemt, heeft u misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000,- per jaar. Uw stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden LKV voor een stagiair

De stagiair valt onder de doelgroep Banenafspraak of scholingsbelemmerden. U betaalt uw stagiair een vergoeding waar u loonheffingen op inhoudt.

U kunt als werkgever alleen in aanmerking komen voor het LKV als uw stagiair een doelgroepverklaring LKV heeft. Uw stagiair moet deze zelf bij UWV aanvragen of u hiervoor machtigen. De doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden nadat de stage begonnen is zijn aangevraagd.

Stagiair in dienst nemen

Neemt u de stagiair na het einde van de stage in dienst? Dan heeft u tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage recht op het LKV.

Ontving de stagiair geen stagevergoeding waarop u loonheffingen moest inhouden? Dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat deze voormalige stagiair in dienst is getreden. Als de doelgroepverklaring te laat wordt aangevraagd of de stagiair wil deze niet aanvragen dan heeft u geen recht op LKV.

Meer weten over deze regeling? Neem dan contact met mij op.