learn-2105410_1920

SLIM

Ga aan de slag met uw medewerkers met SLIM! Met SLIM zet het kabinet in op het stimuleren van MKB-ers met als doel het creëren van een leerrijke werkomgeving. Ook in 2024 kunnen MKB bedrijven weer € 25.000,- subsidie aanvragen voor a.o. het oprichten van een bedrijfsschool, loopbaanadvies voor haar medewerkers of het volgen van een (MBO)opleiding onder werktijd.

Subsidiabele activiteiten

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling vergoed tot 80% van de gemaakte kosten en bedraagt voor MKB ondernemers maximaal € 25.000,- subsidie.

Aanvraagtijdvakken 2024
MKB: van 2 september tot en met 30 september;
Samenwerkingen: van 1 juni tot en met 27 juli.

Meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 0624702360